Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Subhanallah ! Inilah 8 Nama-Nama Surga Serta Calon Penghuninya dalam Al-Qur'an Yang Wajib Kamu Ketahui


Surga merupakan tempat yang dijanjikan oleh Allah SWT untuk orang-orang yang beriman dan bertaqwa kepada-Nya di akhirat kelak. Dalam Al-Qur'an, surga disebut sebagai jannah yang digambarkan sebagai tempat yang sangat luas dan berisi segala kenikmatan. Terdapat istana dengan sungai yang mengalir di bawahnya, tahta kebesaran dengan apa-apa yang terbuat dari emas dan permata, buah-buahan, dan juga para bidadari.

Macam-macam surga yang disebut dalam Al-Qur'an dan juga para calon penghuninya adalah sebagai berikut :

1. Surga Firdaus

Surga Firdaus disebut sebagai surga paling tinggi tingkatannya diantara surga lainnya. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abi Said Al-Khudri disebutkan, "Surga terdiri atas seratus tingkat. Antara tingkat yang satu dengan lainnya berjarak seperti bumi dan langit. Dan tingkatan tertinggi adalah Surga Firdaus."

Seperti yang dikutip oleh muslimahdaily.com dalam Al-Qur'an surat Al-Mukminun ayat 1-11 disebutkan ciri-ciri mereka calon penghuni surga firdaus.

"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman{1} (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya{2}, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna{3}, dan orang-orang yang menunaikan zakat{4}, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya{5}, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela{6},

Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas{7}, Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya{8}, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya{9}, Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi {10},(yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya{11}."

2. Surga Adn

Calon penghuni surga Adn yang terbuat dari intan putih ditulis dalam ayat berikut ini:

"Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik){22},

(yaitu) surga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, isteri-isterinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu{23},(sambil mengucapkan): "Salamun 'alaikum bima shabartum". Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu{24}." (Q.S Ar-Raad: 22-24)

3. Surga Naim

Surga Naim merupakan surga yang diciptakan Allah SWT dari perak putih. Dalam al-Qur'an disebutkan yang artinya :

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan." (Q.S Luqman: 8)

4. Surga Ma'wa

Ini adalah surga yang diciptakan dari zamrud yang hijau. Para calon penghuni surga ini disebutkan dalam Surat As-Sajdah {19} :

"Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka jannah ma'wa tempat kediaman, sebagai pahala terhadap apa yang mereka kerjakan."5. Surga Darussalam

Surga ini akan dihuni oleh orang-orang yang disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 126-127 :

"Dan inilah jalan Tuhanmu; (jalan) yang lurus. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan ayat-ayat (Kami) kepada orang-orang yang mengambil pelajaran{126}, Bagi mereka (disediakan) darussalam (surga) pada sisi Tuhannya dan Dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan{127}."

6. Surga Daarul Muqomah

Surga ini adalah surga yang terbuat dari permata putih. Allah berfirman dalam Q.S Al-Fathir: 34-35,

"Dan mereka berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri{34}." Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal (surga) dari karunia-Nya; di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu{35}."

7. Surga Maqoomul Amin

Surga Maqoomul Amin disebut dalam surat Ad-Dukhaan ayat 51-57 :

"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman (maqoomul amin){51}, (yaitu) di dalam taman-taman dan mata-air-mata-air{52}, mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal, (duduk) berhadap-hadapan{53}, demikianlah. Dan Kami berikan kepada mereka bidadari{54},

Di dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman (dari segala kekhawatiran){55}, mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka{56}, sebagai karunia dari Tuhanmu. Yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar{57}."

8. Surga Khuld

Surga Khuldi merupakan surga untuk orang-orang bertaqwa. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 15,

"Katakanlah: "Apa (azab) yang demikian itukah yang baik, atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa?" Dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka?"

Subhanallah, sungguh indah surga-surga yang di ciptakan oleh Allah SWT. Semoga kita termasuk orang yang akan tinggal di dalamnya. Aamiin Ya Robbal Alaamiin.