Orang-orang yang Ikut Menanggung Dosa Aurat Perempuan, Balasan Pedih di Neraka
Cari Berita

Advertisement

Orang-orang yang Ikut Menanggung Dosa Aurat Perempuan, Balasan Pedih di Neraka

2/21/19Banyak sekali Firman-firman Allah dan Hadits Rasulullah SAW yang menganjurkan kita untuk menutup aurat. Salah satunya ialah "Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk indah untuk perhiasan. 

Dan pakaian taqwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat" QS. Al-A’raf: 26.

Dosa dari seorang wanita yang tidak menutupi aurat tidak hanya di tanggung sendiri,tetapi dia membantu menyeret puluhan orang lain yang akan menanggung dosa dengan dia.

Terkadag banyakk wanita malah mengatakan: "Saya tidak menutup aurat yang saya miliki, Masalah Buat Lo!"

Sebenarnya dia salah!, Mengapa?, Karena Dia sendiri tidak menutup ketelanjangan yang mendalam,
Namun ia telah membuat orang-orang yang bertanggung jawab mendidik dan menjaga menjadi ikut dalam dosa.

Siapa sajakah orang-orang itu?

Orang-orang yang Ikut Menanggung Dosa Aurat Perempuan


Suaminya Ikut Menanggung Dosa Aurat Istrinya


Apabila seorang suami tidak memikirkan tingkah laku seorang istrinya. Bergaul bebas tanpa menghiraukan kaidah-kaidah islam.

Berdandan kepada yang bukan mahramnya. Menyebar gosip dan fitnah. Jika suami mendiamkan hal seperti ini. Walaupun dia seseorang yang alim. sholatnya aktif, puasanya jauh dari lalai. Zakat tak pernah bolong.

Maka dia akan di tarik bersama istrinya ke dalam Neraka. Karena perbuatan dosa yang dilakukan istrinya semasa hidup didunia.

Ayahnya Ikut Menanggung Dosa Aurat Anak Perempuannya


Jika seorang lelaki yang telah menyandang gelar ayah namun ia tidak memperdulikan anak perempuannya. Tidak peduli dia sholat atau tidak! Tak peduli dia bisa mengaji atau tidak. Tidak peduli dia menutup aurat atau tidak. Tidak peduli mau belajar agama atau tidak. Namun, hanya mementingkan kepentingan dunia saja, tidak memikirkan masa depannya di akhirat. Ini tidak cukup, jika hanya mementingkan dunia saja. Maka dia akan ditarik ke neraka oleh anaknya.

Saudara Lekalinya Ikut Menanggung Dosa Aurat Saudara Perempuannya


Apabila ayahnya sudah meninggal, maka tanggung jawab kehormatan dibebankan kepada saudara laki-lakinya (kakak, paman). Jika dia hanya mementingkan keluarganya saja, sedangkan adik atau keponakannya dibiarkan jauh dari ajaran Islam, Jauh dari Allah. Maka silahkan menunggu tarikan mereka kelak di akhirat.

Anaknya Ikut Menanggung Dosa Aurat Ibunya


Apabila seorang anak lelaki membiarkan Ibunya melakukan kesalahan. Membiarkan
ibunya melakukan perbuatan yang membuat murka Allah, membiarkan ibunya melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Menyebar fitnah, menggunjing, mengumpat. Maka dia akan ditanyai dan di minta pertanggung jawabannya kelak di akhirat. Dan dia akan menemani ibunya di Neraka.

Empat orang diatas bertanggung jawab untuk menanggung beban dosa yang dilakukan perempuan yang tidak mau menutup auratnya. Ini adalah orang-orang yang menanggung dosa yang mendalam dari anggota keluarganya yang tidak menutup aurat.

Ini belum termasuk orang-orang yang melihat lantas timbul hawa nafsu ingin memperkosa, dan hal-hal lain yang dilarang syariat.

Naudzubillah. Untuk muslimah segeralah bertaubat memohon ampunan dan memperbaiki ahlaq dengan menutup aurat dan menjauhi perkara-perkara yang mengundang hawa nafsu.