Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Penghalang Malaikat Rahmat Untuk Masuk ke Dalam Rumah

Perlu diketahui malaikat yang enggan masuk kedalam rumah lantaran pemiliknya tidak menjadikan rumah tersebut sesuai tuntunan agama Islam.  Sebagaima yang Rasulullah jelaskan dalam hadist:

Setiap rumah yang ditempati untuk beristirahat, berteduh, berkumpul dengan keluarga oleh penghuninya tentu diharapkan mendatangkan rahmat dari Allah SWT untuk orang yang ada di dalamnya.

Namun bagaimana jadinya jika rumah yang dibangun untuk tempat tinggal ini malah mendatangkan keburukan, menjadi tempat bersemayamnya jin dan setan yang selalu menganggu manusia ?

Lebih ngerinya lagi, malaikat enggan untuk mendatangi. Perlu diketahui malaikat yang enggan masuk kedalam rumah lantaran pemiliknya tidak menjadikan rumah tersebut sesuai tuntunan agama Islam.

Sebagaima yang Rasulullah jelaskan dalam hadist:

Abu Thalhah mendengar apa yang diucapkan Rasulullah, "Malaikat rahmat tidk akan masuk ke dalam rumah yang didalamnya ada anjing atau gambar dan patung (HR. Bukhari)
Dari penjelasan hadist tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

 1. Rumah yang di dalamnya ada gambar atau lukisan makhluk bernyawa
 2. Rumah yang di dalamnya ada peliharaan anjing.
 3. Rumah yang penghuninya tidak bisa mandi junub alias selalu dalam keadaan najis.
 4. Rumah yang di dalamnya ada patung mahluk hidup.
Sementara itu didalam buku Rumah yang tidak dimasuki Malaikat karangan Abu Hudzaifah Ibrahim bin Muhammad menambahkan beberapa rumah yang enggan dimasuki Malaikat.


 1. Rumah orang yang memutuskan silaturahim.
 2. Rumah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya.
 3. Rumah orang yang memakan harta anak yatim.
 4. Rumah orang yang memakan riba.
 5. Rumah yang di dalamnya tidak disebutkan Asma Allah.
 6. Rumah yang tidak ada shalawat di dalamnya dan lebih mementingkan hawa nafsu.
 7. Rumah yang di dalamnya banyak caci maki dan laknat.
 8. Rumah yang di dalamnya banyak alunan lagu selain dzikir.
 9. Rumah yang di dalamnya ada lonceng.
 10. Rumah yang digunakan minum khamr.
 11. Rumah yang ditempati perjudian dan sajian berhala.
 12. Rumah yang di dalamnya ada syirik dan mantra-mantra.
 13. Rumah yang di dalamnya ada bau tidak sedap atau penghuni laki-lakinya melumuri tubuh dengan kunyit.
 14. Rumah yang penghuninya hidup boros.
 15. Rumah yang penghuninya terus menerus melakukan kedurhakaan.
 16. Rumah yang digunakan untuk kekejian, atau dosa besar.
Itulah tadi pembahasan mengenai penghalang datangnya malaikat rahmat untuk masuk kedalam rumah, semoga Allah menjadikan rumah yang selama ini di tempati terus menjadi ladang pahala karena banyak amalan baik yang dilakukan didalamnya.